Cultuureducatie doe je met je handen,
beleef je met je hart. 

Welkom op de website van Cultuureducatie Schijndel, de marktplaats voor cultuureducatie in Schijndel. Vraag- en aanbod op het terrein van cultuureducatie worden hier bij elkaar gebracht. De vraag vanuit primair onderwijs en het aanbod vanuit zowel de (lokale) amateur- als professionele wereld van de kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 

Ondersteuning

Cultuureducatie Schijndel staat voor u klaar om te helpen bij het integreren van cultuureducatie binnen het onderwijsprogramma. U staat er niet alleen voor, Cultuureducatie Schijndel ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid en visie rondom cultuureducatie, bij het uitwerken en vormgeven van actieplannen, bij uiteenlopende vragen zoals bijv. het aanvragen van subsidies, het opzetten van ateliers, projectweken etc.

Medewerker

 

Werkplek


marlou         
 Noordkade (640x427)
Marlou Vrijsen 
Coördinator van Cultuureducatie Schijndel
 Cultuureducatie Schijndel is samen met Plein23 en Curioso, te vinden de CHV Noordkade, Verlengde Noordkade 10-12, 5462 GE in Veghel.

Scholing


Cultuureducatie Schijndel biedt de mogelijkheid tot het organiseren van scholing van leerkrachten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

•Een cursus voor Interne Cultuur Coördinatoren (ICC'ers)
•CQ cursus, Partners in Cultuureducatie
•Muziek vanuit een prentenboek
•Zing je Wijs
•De kracht van de handpop
•21st century skills
•Een scholing op maat voor leerkrachten en/of teams over bijv. creativiteitsontwikkeling, onderzoekend vermogen etc.
•Scholing om bijv. een muziekmethode te integreren in het onderwijs.

Het is ook mogelijk om leerkrachten te scholen in een bepaalde kunstdiscipline om bijvoorbeeld de muziek-, dans- of beeldende lessen beter te ondersteunen en te integreren in het onderwijs.

CmK

Naast het coördinatorschap van Cultuureducatie Schijndel vervult Marlou Vrijsen ook de CmK intermediairsrol voor de gemeenten Schijndel. In Brabant wordt het CmK traject gelopen d.m.v. de Cultuurloper, ontwikkeld door Kunstbalie.